top of page

Altres Serveis

  • Adequació de maquinària - Gestió de la Llei de Protecció de Dades (LOPD)

  • Plans de Seguretat i Salut

  • Estudis de Seguretat i Salut

  • Plans d’igualtat.

  • Protocol per a la prevenció d’assetjament   sexual o per raó de sexe.

  • Gestió de coordinació d’activitats empresarials   per comunitats de propietaris.

  • ...

Pregunta'ns, trobarem una solució.

lopd.jpg
bottom of page