top of page

 

Seguretat Alimentària i Manipulació d'aliments

Està l’empresa complint la legislació vigent en matèria de manipulació d’aliments i seguretat alimentària? Té l’empresa un programa de formació en matèria de manipulació d’aliments? Us podem ajudar a organitzar-lo. Podem formar a tots els treballadors tant amb formació presencial a les nostres instal·lacions, o fent-ho a distància amb l’assessorament dels nostres tutors.

Aquesta formació va dirigida a totes aquelles persones que per la seva activitat laboral tenen contacte directe amb els aliments. L’empresa ha de garantir la formació en manipulació d’aliments i seguretat alimentària dels seus treballadors.

 

Segons el nombre de treballadors a formar ens podem desplaçar sense problema a l'empresa.


AQUESTA FORMACIÓ POT ÉSSER BONIFICADA MITJANÇANT LA FUNDACIÓN TRIPARTITA!

SEGURETAT ALIMENTARIA.png
bottom of page